- Hoe vindt u uw au pair -

Au pairs bieden de hulp die aangepast is aan de veranderende behoeften van uw gezin. Met een au pair kunnen ouders waardevolle tijd besteden met hun kinderen. Door een au pair als een echt familielid te verwelkomen, krijgen gastgezinnen betrouwbare en flexibele kinderopvang en krijgen ze toegang tot verschillende culturen thuis.

We hebben officiële overheidserkenning in België en wereldwijd. Wij zijn lid van de International Au Pair Association (IAPA) en een vertrouwde partner van AuPairWorld voor België. Hoe kan een gastgezin de perfecte au pair ontdekken?

Tegenwoordig geven gastgezinnen vaak de voorkeur aan de zelfmatch-formule, waarbij ze kiezen uit meer dan 2000 kandidaten op online platforms. Het is kosteneffectief omdat de familie de selectie van kandidaten verzorgt. Voor drukke gezinnen is onze Full-service formule de ideale oplossing.

Full Service match

 Au Pair Office selecteert.

Voorgeselecteerde kandidaten door (partner)bureaus

Tijdbesparende oplossing

Wij bieden het gastgezin een selectie van gekwalificeerde kandidaten die wij en onze partners werven. Het gastgezin begint hun aanvraag online en we voorzien hen van meerdere uitgebreide profielen. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze uitstekende communicatieve vaardigheden hebben in het Engels (of Frans), evenals een sterke affiniteit met kinderen en cultuur. Gedurende het hele proces werken wij nauw met u samen. Nadat er positieve video-interviews hebben plaatsgevonden tussen het gastgezin en de au pair, kan de match worden bevestigd. De Full-Service vergoeding is verdeeld in drie delen: (1) opstartkosten, die worden betaald bij voltooiing van de inschrijving, (2) werving- en selectiekosten, en (3) administratiekosten, die worden betaald wanneer de match  is bevestigd. Eenmaal bevestigd, verzorgen wij alle noodzakelijke administratie, voor zowel EU als niet-EU au pairs.

Zelfmatch

U selecteert zelf

 2000+ kandidaten wereldwijd

Kosteneffectieve oplossing

Het proces in eigen handen

In deze formule verzorgen wij alle administratieve taken voor een au pair die rechtstreeks door de familie wordt gekozen. U kunt uw au pair vinden via het populaire au pair platform AuPairWorld. U kunt voor of na uw zoektocht contact met ons opnemen. Om het proces na een Zelfmatch soepel te laten verlopen, meldt niet alleen het gastgezin, maar ook de au pair zich aan op onze website. Wij controleren de benodigde documenten en starten de administratie voor de EU of non-EU au pair. Als vertegenwoordiger van het gastgezin vragen wij een werkvergunning aan en helpen wij bij het aanvragen van een werkvisum voor non-EU au pairs. Au pairs uit de EU kunnen snel aan hun avontuur beginnen zodra alle formaliteiten zijn geregeld. De Zelfmatch kosten zijn verdeeld in twee delen: (1) opstartkosten, die worden betaald bij voltooiing van de registratie van het gastgezin, en (2) administratiekosten, die worden betaald wanneer de match wordt bevestigd.

Goed om te weten

Aanvullende informatie

Goed om te weten:

• Gastgezinnen weten dat het programma een programma van culturele uitwisseling is.
• Huishoudelijke taken en kinderopvang zijn niet het enige doel van het au pair verblijf.
• De klant heeft het recht om de aanvraag in te trekken binnen 5 werkdagen vanaf de dag die volgt op het invullen van de aanvraagformulieren, op voorwaarde dat hij het bedrijf hiervan per e-mail op de hoogte stelt.
• Elk beding dat afstand doet van dit recht door de consument is nietig.
• Voor het naleven van de termijn is het voldoende dat de kennisgeving vóór het verstrijken ervan wordt verzonden.
• Alle diensten zijn onder voorbehoud van typefouten;
• Alle diensten zijn onderworpen aan verschillende autoriteiten; daarom kan de aankomst van de au pair worden uitgesteld of geannuleerd;
• Au Pair Office kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.
• Indien een au pair later arriveert dan de ingangsdatum van de werkvergunning, kunnen wij tegen administratieve kosten zorgen voor het verlengen van het papierwerk;
• Dit gebeurt door de Belgische au pair wetgeving.
• Wij bieden ook korte termijn- en zomerplaatsingen aan.
• Ook uw meerderjarige kinderen zijn bij ons welkom als uitgaande au pair.

Praktisch

Hoe werkt het?

  1. U begint met een eerste intakegesprek waarbij u informatie krijgt. Daarna maakt u een online account aan en doorloopt u het registratieproces. Au pairs die via partnerbureaus solliciteren, hebben de intake en screening bij de lokale agent.
  2. Tijdens de registratie uploadt u de benodigde documentatie en beantwoordt u de gestelde vragen. Of u nu kiest voor de Zelfmatch of Full-service, wij verifiëren de geüploade documenten. Op verzoek kunnen wij een online screening voor Zelfmatch au pairs inplannen. Full-service kandidaten worden te allen tijde gescreend.
  3. Zodra de registratie compleet is, gaat u via videogesprekken op zoek naar uw perfecte match. Zodra er een match is, starten wij de volledige administratie. Zodra het dossier compleet* is (en goedgekeurd voor niet-EU-kandidaten), kunnen vluchten worden geboekt. Wij assisteren u en stellen vluchten voor. U kunt de status van uw dossier online volgen of contact met ons opnemen voor updates. Voorafgaand aan de aankomst van de au pair sturen wij u de verzekeringspolis toe en verstrekken wij de benodigde aankomstinformatie.
  4. Eenmaal aangekomen moet de au pair zich inschrijven bij de gemeente en diverse formaliteiten vervullen. De au pair moet een Europese bankrekening openen waarop het zakgeld wordt gestort en gedurende het gehele verblijf taallessen volgen. Au pairs kunnen deelnemen aan onze evenementen, trainingen en maandelijkse online bijeenkomsten. Wij hopen van harte dat de au pair en het gastgezin zich snel aan elkaar zullen aanpassen en dat de au pair een belangrijk onderdeel van het gezin zal worden. Als u vragen of problemen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor advies en ondersteuning.


    * Voor au pair-plaatsingen in de EU stellen wij het contract en het werkschema op. Voor au pair-plaatsingen buiten de EU organiseren wij de procedure voor het verkrijgen van de werkvergunning en, in de volgende fase, het visum. Voor alle dossiers vragen wij de benodigde verzekering voor de gehele plaatsing.

Vereisten

Bekijk alle vereisten

Waar moet het gastgezin aan voldoen?• jullie wonen officieel in België;
• hebben minstens een kind onder de 13 jaar oud voor meer dan 50% van de tijd thuis wonen;
• geen van de gezinsleden heeft een strafblad. 
• jullie spreken een van de officiële talen van het land; 
• jullie kunnen communiceren met de au pair;
• jullie voorzien de kost en inwoning;
• de au pair krijgt minimaal €450 zakgeld per maand;
• jullie regelen de verzekering voor de au pair;
• jullie au pair krijgt voldoende tijd om deel te nemen aan de verplichte taallessen;
• jullie nemen de tijd om de Belgische cultuur te delen en ontdekken met de au pair;
• jullie staan de inspectie toe de au pair te bezoeken en te interviewen;
• de au pair werkt maximaal 4 uur per dag en 20 uur per week;
• jullie omarmen de au pair als volledig lid van het gezin;
• jullie bieden de au pair volledige toegang tot jullie wonining.

Wilt u gastgezin worden?

Belangrijke informatie

• Niet-Europese au pairs en gastgezinnen ondertekenen het officiële Belgische au pair contract.

• Europese au pairs en gastgezinnen tekenen een officieel Europees contract.

• Het au pair-contract blijft geldig voor de gehele duur van het au pair-verblijf.

• De au pair verbindt zich ertoe tijdens het au pair-verblijf of na het verlopen van de arbeidsvergunning op geen enkele andere wijze in België te werken en verbindt zich ertoe vanaf dat moment België te verlaten.

• Het is belangrijk dat alle verwachtingen vooraf worden besproken en aan Au Pair Office worden doorgegeven, zodat we deze kunnen opnemen in het officiële contract.

• Au pairs mogen 4 uur per dag werken (inclusief oppassen), wat neerkomt op 20 uur per week, verdeeld over maximaal 6 dagen per week. Het werkschema dient vooraf te worden overeengekomen en voor beide partijen duidelijk te zijn.

• Eén vrije dag per week is verplicht. Het moet altijd mogelijk zijn om vrijelijk deel te nemen aan religieuze uitingen.

• (Openbare) feestdagen van au pairs zijn in België niet wettelijk geregeld; tijdens (feest)vakanties worden au pairs doorbetaald.

– Bij voortijdige beëindiging-

• Het is mogelijk om het contract om geldige redenen tussentijds te beëindigen.

• Het advies hierbij is om met wederzijds goedvinden een opzegtermijn van 14 dagen in acht te nemen.

• Om ernstige redenen kan het au pair-contract ook onmiddellijk en zonder opzegtermijn worden opgezegd.

• In België heeft de au pair recht op een eenmalige herkansing als de au pair de leeftijd van 26 jaar nog niet heeft bereikt.

• Au pairs ontvangen minimaal 450 euro zakgeld per maand, ook tijdens inactiviteit of vakanties.

• Niet-Europese au pairs moeten bij aankomst een bankrekening openen.

• Iedere au pair dient tijdens het au pair verblijf verzekerd te zijn.

• Gastgezinnen kunnen deze verzekeringen afsluiten via Au Pair Office.

• Uitgaande au pairs kunnen deze polis afsluiten via de ontvangende of uitzendende instantie.

• Ieder gastgezin is verplicht een verzekering af te sluiten voor de Non-EU au pair gedurende de gehele periode van het verblijf. De verzekering dekt de medische, farmaceutische en ziekenhuisopnamekosten. Bovendien moet deze verzekering een eventuele vroegtijdige repatriëring van de au pair wegens ziekte of ongeval dekken.

• De EU-au pair dient bij de zorgverzekeraar na te gaan of de dekking voor het verblijf in België gegarandeerd is. Het gastgezin moet bovendien een aanvullende verzekering afsluiten die alle medische kosten en repatriëring dekt.’

Taalcursus

• Au pairs moeten tijdens hun plaatsing taalcursussen volgen. Afhankelijk van de regio volgt de au pair een taalcursus Nederlands, Frans of Duits.

• De cursus moet worden aangeboden door een erkende instelling: privélessen of afstandsonderwijs worden door de Belgische autoriteiten niet aanvaard.

• Indien de au pair geen basiskennis heeft van één van de streektalen, zal hij/zij bij aankomst in België een intensieve taalcursus volgen.

• De tijdsbesteding wordt zo ingericht dat de au pair de mogelijkheid heeft om cursussen te volgen.

U kunt deze links raadplegen voor erkende scholen in België.

– Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Verplichte toets Nederlands voor buitenlanders klik hier. Voor scholen voor volwassenenonderwijs klik hier.

– Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Voor erkende scholen klik hier.

• Het is voor een inwoner mogelijk om gedurende 185 dagen met een internationaal rijbewijs te rijden in België.

• Een au pair kan met een erkend Europees of erkend niet-Europees rijbewijs rijden en dit tijdens het verblijf omzetten in een Belgisch rijbewijs.

• Erkende vergunningen in België vindt u hier.

• Vragen over aansprakelijkheid en verzekering worden beantwoord door een verzekeringsmakelaar.

elaar.

• Een Europese au pair kan in België een verblijfsvergunning aanvragen zonder visum.
• Een niet-Europese au pair voor de verblijfsvergunning in België met visum.
• Sommige landen zijn vrijgesteld van de visumplicht voor korte verblijven en kunnen dus al als toerist naar België reizen. Deze nationaliteiten kunnen een verblijfsvergunning zonder visum aanvragen, als de andere procedure is gevolgd.
• Het is toegestaan om in België te verblijven tijdens een arbeidskaartaanvraag.

Wilt u één op één met ons praten?

Plan nu een gesprek!

Bedankt allemaal voor de zorg en snelheid waarmee u dit proces doorloopt. Ik waardeer de moeite enorm. Hartelijk bedankt!

-GASTGEZIN JANSSEN (Laken, Belgium)

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact met ons op: